Index | Arhiva | Trimite Articol | Editura | Contact


Alegeti-va culoarea dorita a ecranului
Rosu Portocaliu Alb Galben Verde

Marele contact
de Cristian Negureanu


Revin la finalul rãzboiului cel mare, nu înainte de a spune cã un posibil sistem fals de închinare poate sã fie paralel cu desfãsurarea rãzboiului. Acesta nu va începe direct cu atacuri nucleare. Timp de închinare falsã va fi.
În momentul aparitiei lui Isus cu slava si norii cerului, în Ierusalim va avea loc un mare cutremur de pãmânt si formarea unei grote în care se vor adãposti evreii. Astfel vor scãpa de efectele teribile ale armelor folosite de îngerii lui Dumnezeu contra armatelor care au invadat Israelul.
„Domnul se va arãta, si va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bãtãliei. Picioarele lui (picioarele heruvimilor, trenul de aterizare al slavei – n.a.) vor sta în ziua aceea pe Muntele Mãslinilor, care este în fata Ierusalimului, spre rãsãrit; muntele Mãslinilor se va despica la mijloc, spre rãsãrit si spre apus, si se va face o vale foarte mare; jumãtate din munte se va trage înapoi spre miazãnoapte, iar jumãtate spre miazãzi. Veti fugi atunci în valea muntilor Mei, cãci valea dintre munti se va întinde pânã la Atel; si veti fugi cum ati fugit de cutremurul de pãmânt de pe vremea lui Ozia, împãratul lui Iuda. Si atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, si toti sfintii împreunã cu el! Si Domnul va fi împãrat peste tot pãmântul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, si Numele Lui va fi singurul Nume“. (Zaharia 14: 3-5, 9).
Fãcându-se cercetãri o companie petrolierã a descoperit o felie giganticã pe directia est-vest, care trece chiar prin centrul Muntelui Mãslinilor.
Sã vedem si câteva din armele folosite contra invadatorilor: „Le va putrezi carnea stând încã în picioare, le vor putrezi ochii în gãurile lor si le va putrezi limba în gurã (efecte ale armelor nucleare – n.a.). În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învãlmãsalã în ei (efectele armelor psihologice – n.a.); unul va apuca mâna altuia, si vor ridica mâna unii asupra altora“ (Zaharia 14:12-13).
Si alti profeti vorbesc despre acest eveniment. Câteva alte expuneri:
„Îmi voi arãta slava între neamuri si toate neamurile vor vedea judecãtile pe care le voi face, si pedepsele cu care îi va lovi mâna Mea“ (Ezechiel 39: 21).
„De aceea prooroceste fiul omului si spune lui Gog (si popoarelor nãvãlitoare – n.a.)... va fi un mare cutremur în tara lui Israel. Atunci voi chema groape împotriva lui pe toti muntii mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecãruia se va întoarce împotriva fratelui sãu. Îi voi judeca prin ciumã (arme bacteriologice) si sânge, printr-o ploaie nãprasticã si prin pietre de grindinã (arme meteorologice) sau pietre provenite din nave – n.a.), voi ploua foc (alte arme ale navelor – n.a.) si pucioasã peste el, peste ostile lui, si peste popoarele cele multe, care vor fi cu el“ (Ezechiel 38: 14-16, 21-22).
„Vei cãdea pe muntii lui Israel, tu si toate ostile tale, si popoarele care vor fi cu tine; le voi da de mâncare pãsãrilor de pradã, tuturor celor ce au aripi si fiarelor câmpului... Voi pune foc Magogului, si celor ce locuiesc linistiti în ostroave ca sã stie cã Eu sunt Domnul.
Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel, si nu-i voi mai lãsa sã-Mi pângãreascã Numele Meu cel sfânt, ci vor sti neamurile cã Eu sunt Domnul, sfântul lui Israel.
Iatã cã lucrurile acestea vin si se întâmplã, zice Domnul (Yahweh – n.a.) Dumnezeu! Aceasta este ziua, despre care am vorbit.

Atunci locuitorii cetãtilor lui Israel vor iesi, vor arde si vor da pradã flãcãrilor armele, pavãzele si scuturile, arcurile si sãgetile, lãncile si sulitele: si sapte ani vor face focul cu ele (metale topite, paturile pustilor – n.a.)... În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: valea cãlãtorilor, la rãsãritul Mãrii Moarte... Fiul omului, asa vorbeste Dumnezeu: „Spune pãsãrilor de orice soi, si tuturor fiarelor câmpului: „Adunati-vã si veniti! Strângeti-vã din toate pãrtile, pentru jertfa Mea, pe care o junghii pentru voi; jertfã mare este pe muntii lui Israel! Mâncati carne, si beti sânge, mâncati carnea vitejilor si beti sângele voievozilor pãmântului“. (Ezechiel 39:4-9, 17-18).
„Voi nimici puterea împãratilor neamurilor, voi rãsturna si carele de rãzboi si pe cei ce se suie în ele; caii si cãlãretii vor fi trântiti la pãmânt si unul va pieri ucis de sabia altuia“ (Hogoi 2:22).
Sunt descrise si efectele la scarã planetarã ale conflictului: „Cei pe care îi va ucide Domnul, în ziua (perioada – n.a.) aceea, vor fi
întinsi de la un capãt al pãmântului pânã la celãlalt; nu vor fi nici jeliti, nici adunati, nici îngropati, ci vor fi ca un gunoi pe fata pãmântului“ (Ieremia 25:33).
„Voi strânge toate neamurile si le voi pogorî în valea lui Iosefet (Meghiddo – n.a.). Acolo mã voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, mostenirea Mea, pe care l-au risipit pentru neamuri, împãrtind între ele tara Mea“ (Iael 3:2).
În continuare voi prezenta câteva versete din Noul Testament în care Mesia Isus si aportolii vorbesc de Marele Contact.
„Atunci se va arãta în cer semnul Fiului omului; toate semintiile pãmântului se vor boci, si vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere si cu o mare slavã. El va trimite pe îngerii Sãi si vor aduna pe alesii Lui din cele patru vânturi (rãpirile care au avut loc pe parcursul istoriei – în special cele realizate în ultima perioadã, în OZN-uri, urmãresc pregãtirea psihologicã a oamenilor – n.a.), de la o margine a cerurilor pânã la cealaltã“ (OZN-urile vor fi ca albinele pe cer – n.a.) (Matei 24:30-31).
Iatã cã El vine pe nori, si orice ochi îl va vedea; si cei ce l-au strãpuns (evreii „l-au strãpuns“, dar urmasii lor vor întelege adevãrul si-l vor recunoaste drept Mesia); imaginea Marelui Contact a fost vãzutã de Ioan pe „marea de sticlã“ – n.a.). Si toate semintiile pãmântului se vor boci (îi va cuprinde frica de faptul cã L-au ignorat si au crezut în tot felul de oameni, idoli, „fecioare“, „sfinti“, etc. – n.a.) din pricina Lui“ (Apocalipsa 1:7).
„Cãci Fiul Omului are sã vinã în slava Tatãlui Sãu, cu îngerii Sãi; si atunci va rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui“ (Matei 16:27).
„Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toti sfintii îngeri, va sedea pe scaunul de domnie al slavei Sale“ (Matei 25:31).
„Noi cei vii, vom fi rãpiti în nori (si apostolii erau la curent cu acest eveniment; Pavel, de exemplu – n.a.) ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh“ (1 Tesalonicieni 4:15).
Reamintesc si promisiunile privind revenirea lui Isus, care a fost fãcutã de îngerii civilizatiei lui Dumnezeu ucenicilor: „Pe când se uitau ei la El, S-a înãltat la cer, si un nor L-a ascuns din ochii lor. Si cum stãteau ei cu ochii pironiti spre cer, pe când se suia El, iatã cã li s-au arãtat doi bãrbati îmbrãcati în alb, si au zis: „Bãrbatii Galileeni, de ce stati si vã uitati spre cer? Acest Isus, care S-a înãltat la cer din mijlocul vostru va veni în acelasi fel, cum L-ati vãzut mergând la cer“ (Fapte 1:9-11).

Va recomandam:

 

webdesign .: pc-dojo :.
© 1990 - 2004 EDITURA MIRACOL - editura@miracol.ro

TotalTOP.ro - Topul celor mai bune site-uri romanesti - Votati acest site!!!